Het programma van Goedwerk bestaat uit een serie van vier of vijf tweewekelijkse dagdelen, waarin je in een kleine groep  werkt aan je persoonlijk toekomstplan. Daarnaast plannen we drie individuele gesprekken, waarin we in anderhalf uur dieper in gaan op jouw persoonlijke situatie.

Programmaonderdelen:

  • elkaar leren kennen en vertrouwen
  • leren van ontwikkelingen in elkaars vakgebied
  • welke ontwikkelingen zijn er in de maatschappij
  • wat zijn mijn persoonlijke ambities, drijfveren, verplichtingen en wensen
  • inkomen, pensioen en financiën (algemene zaken in de groep, persoonlijke zaken individueel)
  • het maken van een persoonlijk toekomstplan (in de groep maar ook individueel)

In overleg met de deelnemers plannen we de locaties voor de groepsbijeenkomsten.