De pilot werd geëvalueerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de HAN.

De evaluatie bestond uit 2 interviewrondes en 1 eindevaluatie conform de Regioplan monitor van het ministerie SZW.
Van de 11 deelnemers deden er 10 mee. De deelnemers zijn actief in administratie, technisch/uitvoerend/bouw, verkoop/retail publiek en privaat

In de eerste ronde werden de verwachtingen gepeild. In ronde 2 vragen over de realisatie tot dan en gewenste bijstellingen van het programma. Tot slot werd een eindevaluatie uitgevoerd.

De eindevaluatie gaf de volgende uitkomsten:

Wat leverde de deelname u op:
  • “Ik heb nu een beter idee van de loopbaanmogelijkheden bij mijn huidige werkgever.”
  • “Ik weet niet goed wat het programma extra betekend heeft. Ik ben wel rijker geworden in wat anderen voor problemen in de maatschappij hebben met de werkkring.”
  • “Ik begrijp nu beter dat ik actief bezig moet zijn met mijn loopbaan; ik ben van plan actief op zoek te gaan naar een andere baan.”
  • “Ik ben nu actief op zoek naar een andere baan”.