Goedwerk maakt gebruik van de kennis van een aantal adviseurs om de kwaliteit van het programma voortdurend te versterken.