In de regio Apeldoorn starten we binnenkort de intakegesprekken voor een serie Goedwerk-bijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2019.

De Goedwerk-bijeenkomsten bestaan uit een viertal individuele gesprekken en een vijftal groepsbijeenkomsten, waarin we stil staan bij:
  • de persoonlijke drijfveren van iedere deelnemer,
  • waarin hij of zij goed is,
  • zo lang mogelijk gezond en fit blijven,
  • de financiële aspecten rondom het toekomstplan,
  • de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Dit programma geeft je input voor het persoonlijk toekomstplan, waarin je keuzes maakt voor het vervolg van je loopbaan en/of je (pré-)pensionering. 

De kosten van het programma worden deels betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het andere deel, € 400,- exclusief btw, brengen we bij jou in rekening. Wij adviseren je om met je werkgever afte stemmen of je dit deel kunt declareren.

Wil je meedoen: meld je hier aan voor een intakegesprekPersbericht ministerie van SZW d.d. 31 december:
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers.Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies.