In de regio Apeldoorn starten we dit najaar de intakegesprekken voor een serie Goedwerk-bijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2019.

De planning ziet er als volgt uit:

Intakegesprekken

10 t/m 20 december 2018

Uitnodiging invullen digitale vragenlijst drijfverenanalyse

 

21 december 2018

Individueel gesprek: bespreken uitkomst drijfverenanalyse

 

2 t/m 11 januari 2019

1e Groepsbijeenkomst

14 januari 2019      09.00 – 13.00 uur incl. lunch

2e Groepsbijeenkomst

28 januari 2019      09.00 – 13.00 uur incl. lunch

3e Groepsbijeenkomst

11 februari 2019    09.00 – 13.00 uur incl. lunch

Individuele gesprekken: voortgang Persoonlijk Plan

12 t/m 22 februari 2019

4e Groepsbijeenkomst

4 maart 2019         09.00 – 13.00 uur incl. lunch

Afsluitende groepsbijeenkomst: presentatie Persoonlijk Plan

18 maart 2019       15.00 – 18.00 uur