Goedwerk
Welkom!

Medewerkers informeren, motiveren én verbinden.
Dat is een uitdaging die waarschijnlijk ook in uw organisatie centraal staat.

Goedwerk
kan hierbij ondersteunen!

Goedwerk is 24 uur per dag beschikbaar, publiek of alleen voor direct betrokkenen.

 
Expertise
Managen van medewerkerfeedback? Wie kan dat?

Interactie maakt de inhoud bruikbaar. Transparantie laat zien waar je staat als bedrijf of organisatie. Participatie draagt bij aan motivatie, binding en continuïteit.

Goedwerk levert het gereedschap en online coaching. Het format en de aanpak van Goedwerk heeft zich bewezen. Een interactief informatieplatform maakt zichtbaar wat er leeft.

Gemakkelijk & georganiseerd.
Meetbaar & representatief.

Met Goedwerk.nl kan dat!

 
Goedwerk
Interactief personeelsmedium

Anders dan de papieren versie van het personeelsblad is Goedwerk snel, actueel, gemakkelijk aan te passen en biedt het ruimte voor dialoog.

Goedwerk maakt het creëren van een online sociale community die relevant is voor alle betrokkenen van het bedrijf mogelijk.

 
Goedwerk
Business community networking

Het organiseren van een online ontmoetingsplek voor interne en/of externe doelgroepen. 
Business community network, 
Public community network?

Goedwerk maakt het mogelijk!

 
Expertise
De kracht van een goede relatie

We communiceren allang niet meer alleen
in traditionele groepen en structuren. 
We genereren individueel steeds meer
informatie en delen deze heel gemakkelijk 
met elkaar.

En wie niet netwerkt telt niet meer mee. De kracht van een goede relatie staat voorop.

Goedwerk
Meer informatie?

Goedwerk is een internet
dienstverlening van 
Villa Koopzicht
T 033-4536080

 
 
Goedwerk
Product en begeleiding

Waaruit bestaat de
Goedwerk dienstverlening?

 
Goedwerk
Goedwerk in gebruik

Goedwerk websites staan in dienst van online community communicatie.

Hoe werkt dit en wat kunt
u er mee bereiken?

 
Expertise
Voor wie werkt Goedwerk?

Goedwerk stimuleert het delen van informatie binnen een organisatie met 50 of meer medewerkers en/of een organisatie met meerdere vestigingen. 

Laden...